STICHTING

DIENSTVERLENING

AAN BUITENLANDERS


helpt vluchtelingen in nood


De Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders (SDB) helpt buitenlanders die zonder inkomsten en overheidssteun(*) in Nederland proberen te overleven. Het betreft meestal vluchtelingen die niet (meer) voor onderdak, een ziektekostenverzekering, werk of een uitkering in aanmerking komen. Er zitten veel gezinnen met kinderen bij. De SDB ondersteunt deze mensen bij het vinden van een stabiele leefomgeving zodat zij weer een zelfstandig leven kunnen opbouwen.


De cliënten kampen met veel problemen waarbij de stichting, al naar gelang de mogelijkheden, probeert te ondersteunen. Het betreft veelal gezondheidsproblemen en het ontbreken van geld en onderdak. De stichting probeert zo nodig medische hulp en/of tijdelijk onderdak te regelen voor rondzwervende cliënten. De cliënten komen uit Utrecht en uit de rest van het land.


Het werk van de stichting wordt gedaan door vrijwilligers en is afhankelijk van giften


De hulpverlening bestaat uit het nagaan of er juridische mogelijkheden zijn voor een verblijfsvergunning in Nederland, of het ondersteunen van de cliënt bij het vinden van mogelijkheden voor terugkeer naar het land van herkomst.

* Verreweg de meeste cliënten van de stichting komen niet (meer) in aanmerking voor hulp door de reguliere, door de overheid gefinancierde instellingen, zoals Vluchtelingenwerk. Dit soort organisaties werkt binnen een door de overheid aangegeven kader, waardoor sommige buitenlanders niet (meer) geholpen kunnen worden. Deze mensen raken vaak in een uitzichtsloze positie die alleen kan worden opgelost door organisaties als de onze, die niet afhankelijk zijn van overheidsgeld.


De Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders is een initiatief van de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken

SDB

Herenstraat 34

3512 KD Utrecht


IBAN:

NL64 INGB 0004 2534 82

t.n.v. SDB te Utrecht


Emailadres:

usrk.sjd@hetnet.nl

Home

Help een vluchteling

Medewerkers

Bestuur

Locatie

Wij bedanken

Links

Onderstaande items

kunt u downloaden


Jaarverslag SDB 2012

Jaarverslag SDB 2013

Jaarverslag SDB 2014

De SDB is aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent (o.a.) dat uw giften belastingvrij zijn.


Ons RSIN is: 81.42.83.287


Hier kunt u het beleidsplan 2013 - 2015 downloaden:


BELEIDSPLAN

2013 - 2015